karawankengrenze.at

 

Dokument 311  >

Anordnung des Stabes der IV. Operationszone der Volksbefreiungsarmee Sloweniens für Aktionen gegen die Germanisierungsbestrebungen in den besetzten slowenischen Gebieten[1]

1
AIZDG, IV. operativna cona NOV in POJ, Bd. 328, (1 S.).
2
Siehe Dok. Nr. 320.

STAB IV. OPERATIVNE ZONE
NOV in POJ
Položaj, 9. 6. 43
akcije

VSEM STABOM BATALJONOV

Da se dezorganizira nemski državni aparat in onemogoèi ponemèevanje slovenskega življa

o d r e j a

stab IV. operativne zone sledeèe akcije:

  1. Vsem predstavnikom okupatorske oblasti, t. j. Blockleiterjem, Zellenleiterjem in Ortsgruppenleiterjem Steirischer Heimatbunda in Kärntner Volksbunda je treba unièiti ves arhiv, korespondenco in propagandni material. Državni denar se mu zapleni. V ta namen naj bataljonski obvesèevalci sestavijo takoj spisek vseh teh funkcionarjev. Akcija se izvrsi pri vseh funkcionarjih ne glede na to, da so nekateri od njih naklonjeni nasi borbi. Akcija naj se po možnosti izvrsi pri vseh naenkrat. Informirati se je treba, kdaj se denar zbere pri Ortsgruppenleiterjih in ta dan izbrati za akcijo.
  2. Lokale obèin in sedeže Heimatbunda in Volksbunda je treba demolirati.
  3. Ljudske sole so se spremenile v zavode za ponemèevanje in fasizacijo mladine. Treba je prepreèiti delovanje vseh sol, Uèitelje Nemce ali Slovence, ki so hitlerjanci, moske ali ženske, je treba likvidirati. Nam naklonjene je treba pregnati iz službenih mest. V sluèaju, da ni mogoèe drugaèe prepreèiti pouka, je treba sole zažgati.[2]
  4. Obvezno predajo živil državni oblasti je treba prepreèiti s tem, da se ta živila na transportu rekvirirajo.

Smrt fažizmu - svobodo narodu!

Komandant:
Rozman Franc-Stane 1. r.

Politkomisar:
Kveder Dusan-Tomaž 1. r.

1
AIZDG, IV. operativna cona NOV in POJ, Bd. 328, (1 S.).
2
Siehe Dok. Nr. 320.

Valid XHTML 1.0 Transitional