karawankengrenze.at

 

Dokument 138  >

Bericht der Kroatischen Delegation beim Umsiedlungsstabe Untersteiermark über die Aussiedlung von Slowenen[1]

1
AJ, Državna komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagaća za Jugoslaviju, inv. 15202, (2 S.).
2
Siehe Dok. Nr. 80 u. 81.
3
Siehe Dok. Nr. 131.

UMSIEDLUNGSSTAB MARBURG
KROATISCHE DELEGATION
REICHENBURG
Br. 129

Reichenburg, 29. rujna 1941.

KONZULATU NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE

MARBURG

U vezi predhodnog dokonèanja djelovanja hrvatske delegacije kod stožera za preseljenje u Marburgu i Veldesu i njenog povratka u Zagreb, do zrakopl. satnika g. Hinka Webera, koji će i nadalje ostati u Rcichenburgu, dajemo sliedeći izvjestaj o akciji preseljenja Slovenaca u Srbiju i Hrvatsku:

Cijela akcija preseljenja, koja je prema zapisniku sa dogovora od 4. lipnja 1941.[2] zaklju~enaima1a je u izgledu sliede~i razpored:

Welle I.
od 7. lipnja do 10. srpnja 1941. u Srbiju:

  1. iz pokrajine Stajerske 5.000 Slovenaca (politièki opterećene osobe i intelektualci)
  2. iz pokrajine Kranjske 4.000 Siovenaca (takoðer intelektualci) Od toga se imadu svećenici otposlati u Hrvatsku.

Welle II.
od 11. srpnja do 30. kolovoza 1941. cca. 25.000 Slovenaca, koji su se doselili u južnu Stajersku poslije 1914. god. imadu se otposlati u Hrvatsku.

Welle III.
od 15. rujna do 31. listopada 1941.

  1. iz pograniènih krajeva južne Stajerske 65.000 Slovenaca otpremiti u Hrvatsku,
  2. iz pograniènih krajeva Kranjske 80.000 Slovenaca otpremiti u Hrvatsku.

Kao polazne postaje bila su predviðena za južnu Stajersku Marburg i Reichenburg, a za Kranjsku St. Veit (St. Vid). Prema gornjem trebalo je dakle ukupno 179.000 Slovenaca iseliti. U istini bilo je ali već u WELLE I. mnogo manje otpremljeno i to:

iz južne Stajerske
4.470 u Srbiju
217 svećenika u Hrvatsku iz Kranjske
2.250 u Srbiju i
180 sve~enika u Hrvatsku ukupno dakle
7.117 osoba umjesto 9.000

Kod WELLE II. nastale su znatne promjene tako da je umjesto 25.000 osoba preseljeno svega 10.200.[3]

WELLE III. izostala je posvema.

Razlozi smanjenja WELLE II leže u glavnome u nacionalnim, vojnogospodarstvenim, saobraèajnotehnièkim, kao i u mnogim drugim osnovama. Bile su mnoge osobe predviðene za iseljenje, kod kojih se kasnije ustanovilo, da ne pripadaju rasno Slovenima ili da su zaposleni u vojnoprivrednim poduzećima, gdje ih se ne može nadoknaditi, a konaèno ili su bili u saobraèajnoj službi u kojoj su od velike potrebe. Nadalje utjecalo je i to da se osoblje potrebno za akciju preseljenja moralo upotrebiti za važne sigurnostne zadaće, a koje su se zadnjih 2 mjeseca èesto pokazale.

Naroèito rasna i nacionalna pripadnost iziskivala je potrebu, da se osobe, koje su već bile predviðene za transport i dovedene u logor moralo iskljuèiti iz te akcije, pa je zato naroèito hrvatska delegacija kot stožera za preseljenje u toj stvari morala dnevno intervenirati i osobe hrvatske narodnosti osloboditi iz logora.

Poèetkom je ta akcija bila moguća tek u samom logoru provesti, a kamo su takove osobe bile dovedene već u predhodnim mjesecima travnja, svibnja i lipnja, a kada hrvatska delegacija jos nije bila stupila u akciju. Kasnije bilo je uslijed velikog zauzimanja delegacije u najvise sluèajeva već u zaćetku sprijećeno hapsenje i dovaðanje u logor Hrvata, koji su u tim krajevima nastanjeni i time im je bilo usteðeno mnogo stete i gorkih èasova, koji bi imali sa mnogobrojnom obitelji i djecom, jer bi morali sa prtljagom od po 50 kg. po osobi prevaliti èesto puta preko 100 pa i 150 km dok bi bili dopremljeni iz svog sjedista u logor, a potom opet isti put prevaliti kući na vlastiti trosak pod najtežim putnim prilikama.

Svakako je svijest bezuvjetne zastite, koju su nasi sunarodnjaci u tim teskim životnim èasovima osjećali uslijed djelovanja nase hrvatske delegacije, obavezavala iste na zahvalnost prema Nezavisnoj državi Hrvatskoj èiji zlatni plod nakon teskih izkusenja ne bi smio izostati.

Za delegaciju u Veldesu
Fregatni kapetan

Mihajlo Mièić
Za delegaciju Marburg-Reichenburg
Gi. stpodpukovnik

F. Ferrant

Dostavlja se:

Ministarstvo vanskih poslova
Ministarstvo hrvat. domobranstva
Državno ravnateljstvo za ponovu
Konzulat N. D. H. - Marburg

1
AJ, Državna komisija za utvrdjivanje zločina okupatora i njihovih pomagaća za Jugoslaviju, inv. 15202, (2 S.).
2
Siehe Dok. Nr. 80 u. 81.
3
Siehe Dok. Nr. 131.

Valid XHTML 1.0 Transitional